Az értékesítés véget ért!

A kedvezmény végét ér:

n
ó
p
m

Üzleti feltételek

MUKARACSONYFA.hu
székhelye: Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00
azonosító szám: 01824651, adószám: CZ01824651
a www.mukaracsonyfa.hu internetes címen található online áruházon keresztül történő áruk értékesítéséhez.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. Az All4Customer sro által üzemeltetett, Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00, Ostrava 710 00, Cseh Köztársaság azonosítószámú MUKARACSONYFA.hu online áruház jelen üzleti feltételei (a továbbiakban: “üzleti feltételek”) (a továbbiakban: 01824651) mint “eladó”) szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: adásvételi szerződés) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. „Vásárlóként” hivatkozva) az eladó online áruházán keresztül. Az internetes áruházat az eladó a www.mukaracsonyfa.hu internetes címen, webes felületen (a továbbiakban: az üzlet webes felülete) keresztül üzemelteti.
1.2. Az Üzleti Feltételek a továbbiakban szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a www.mukaracsonyfa.hu címen található eladó weboldalának (a továbbiakban: honlap) és egyéb kapcsolódó jogviszonyok használata során. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy üzleti tevékenysége során árut rendel.
1.3. Az adásvételi szerződésben az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések is megállapodhatnak. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.
1.4. Az üzletszabályzatban foglaltak az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
1.5. A feltételek szövegét az eladó előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK
2.1. A vásárlónak a weboldalon történt regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.
2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős e kötelezettségének vevő általi megszegéséért.
2.4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatát engedélyezni.
2.5. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a vevő több mint hat (6) hónapig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit. ).
2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
3.1. Az áruház webes felülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját, beleértve az egyes kínált áruk árait is. A kínált áruk árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat tartalmazzák. Az áruk eladási ajánlata és ezen áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felületén elhelyezett minden áru eladási ajánlat nem kötelező érvényű, és az eladó ezen árukra vonatkozóan nem köteles adásvételi szerződést kötni.
3.2. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Cseh Köztársaság területén belül szállítják. Az EU-n belüli másik országba történő áruszállítás esetén a szállítási árat egyedileg határozzuk meg – a pontos szállítási mennyiségért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@mujstromecek.cz címen.
3.3. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap különösen a következőket tartalmazza:
3.3.1. a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába “behelyezi”),
3.3.2. áru vételárának fizetési módja, adatoka megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és
3.3.3. információk az áruk szállításával (a továbbiakban együttesen: “megrendelés”) kapcsolatos költségekről.
3.4. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A vevő a megrendelést a „Vásárlás” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Eladó ezt az átvételt a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (továbbiakban: „Vevő e-mail címe”).
3.5. A megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) az eladó minden esetben jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).
3.6. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés átvételének kézbesítésével (elfogadása) keletkezik, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek a vevő e-mail címére.
3.7. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban lényegesen megszegték az Eladóval szemben fennálló kötelezettségeiket.
3.8. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor hozzájárul a távközlő eszközök használatához. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevőt maga viseli.

4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. Az áru árát és az adásvételi szerződés alapján az áru szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:
• utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen
• banki átutalással
• GoPay – hitelkártyával vagy banki fizetési átjáróval
• Fizessen PayPal-on keresztül, vagy fizessen hitelkártyával, ha PayPal-számlára fizet.
4.2. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.
4.3. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított három (3) napon belül esedékes.
4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jellel együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.
4.5. Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.5. pont), hogy követelje a teljes vételár megfizetését, mielőtt az árut elküldi a vevőnek.
4.6. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.
4.7. Ha az üzleti kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot – számlát – állít ki a vevőnek. Az eladó általános forgalmi adó fizetője. Az adóbizonylatot – számlát az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.

5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL
5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 53. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni a a vevő kívánsága szerint módosított áru, valamint a romlandó, elhasználódott vagy elavult áru értékesítése a hang- és képfelvétel, valamint számítógépes programok szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást felbontotta, valamint az adásvételi szerződésből újságok, folyóiratok és folyóiratok ellátása.
5.2. Ha nem az 5.1. pontban említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 53. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. kód, az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Az adásvételi szerződéstől való elállást az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül kell az eladóhoz eljuttatni. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó irodájának címére vagy az eladó info@mujstromecek.cz e-mail címére küldheti el.
5.3. A Feltételek 5.2 pontja szerinti szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árut hét (7) munkanapon belül kell visszaküldeni az eladónak a szerződéstől való elállási nyilatkozat eladó részére történő megküldését követően. Az árut sértetlenül és sértetlenül, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni az eladónak.
5.4. Tizenöt (15) napon belül az áru vevő általi visszaküldésétől az 5.3. o. pont szerintszerződési feltételekkel az eladó jogosult a visszaküldött árut megvizsgálni, különösen annak megállapítására, hogy a visszaküldött áru nem sérült, elhasználódott vagy részben elhasználódott.
5.5. Az Eladó az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja alapján a szerződéstől való elállás esetén a vevő által teljesített teljesítést a Vásárló által nyújtott teljesítést a 5.4. a feltételeket, a vevőnek, készpénz nélkül a vevő által megjelölt számlára. Az eladó jogosult visszaadni a vevő által az áru vevőnek történő visszaküldésekor nyújtott teljesítményt is.
5.6. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő által visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy részben elhasználódott, az Eladó jogosult a Vevőnek okozott kár megtérítésére. Az eladó jogosult a kár megtérítéséhez való jogát egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési jogába.
5.7. Amíg az árut a vevő át nem veszi, az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevőnek.
5.8. Ha az áruval együtt ajándékot adnak át a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a feloldó feltétellel jön létre, hogy ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vásárló az ajándékot köteles visszaküldeni.

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA
6.1. Az áru szállításának módját az eladó határozza meg, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. Ha a fuvarozási módot a vevő kérése alapján kötik meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos további költségeket.
6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Ha a vevő a kiszállításkor nem veszi át az árut, az eladó jogosult 200 CZK (szóval: kétszáz cseh korona) tárolási díjat követelni, vagy az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől.
6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerülő okokból az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kiszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.
6.4. A Vevő az árunak a fuvarozótól való átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A szállítmányba való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól. Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja, hogy az árut tartalmazó küldemény csomagolása nem sérült.
6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogaira és kötelezettségeire az eladó különleges szállítási feltételei vonatkozhatnak, ha azt az eladó adta ki.

7. HIBA FELELŐSSÉG, GARANCIA
7.1. A szerződő felek eladó hibafelelősségével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, ideértve az eladó szavatossági felelősségét is, a vonatkozó általánosan kötelező rendelkezések (különösen a Ptk. 612. és azt követő §-ai) az irányadók.
7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé azért, hogy az eladott dolog az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelő, különösen, hogy hibátlan. Az adásvételi szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott dolog rendelkezik a szerződésben megkövetelt, az eladó, a gyártó vagy képviselője által leírt, vagy a reklám alapján elvárt minőséggel és hasznos tulajdonságokkal, vagy a dologra jellemző minőséggel és hasznos tulajdonságokkal. az a fajta, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek, megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van, és megfelel annak a célnak, amelyet az eladó a dolog használatára megjelölt, vagy amelyre a dolgot általában használják.
7.3. Abban az esetben, ha az áru a vevő kézhezvételekor nem felel meg az adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: az adásvételi szerződésbe ütközik), a vevőnek joga van az árut térítésmentesen és indokolatlan késedelem nélkül eladni a megfelelő feltételekkel. az adásvételi szerződéshez szükség szerint a vevő akár a termék cseréjével, akár kijavításával; ha ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő ésszerű árengedményt kérhet a termék árából, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő az adásvételi szerződés ütközéséről a dolog átvétele előtt tudott, vagy az adásvételi szerződésbe ütközést maga okozta. Az adásvételi szerződéstől való eltérés, amely a dolog átvételétől számított hat (6) hónapon belül jelentkezik, az átvétel időpontjában már fennálló konfliktusnak minősül, kivéve, ha az a dolog természetével ellentétes, vagy ha nem bizonyított. másképp.
7.4. Ha az áru nem romlandó vagy használt, az eladó a jótállási időn belüli (szavatosság) alatti áruátvételt követően az adásvételi szerződésbe ütköző hibákért felel.
7.5. Az eladó hibafelelősségéből eredő vevői jogokat, beleértve az eladó szavatossági felelősségét is, a vevő gyakorolja az eladó All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice címen. Merta reklamáció pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az eladó átvette a reklamált árut a vevőtől.
7.6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozza.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.
8.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftverek és egyéb összetevők (beleértve a kínált áruk fényképeit is) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik személyek számára, hogy beavatkozhassanak az áruház webes felületét alkotó szoftverek vagy egyéb összetevőkbe, vagy használják azokat.
8.3. A Vevő nem jogosult az áruház webes felületének használata során olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb eljárásokat alkalmazni, amelyek negatív hatással lehetnek az áruház webes felületének működésére. Az áruház webes felülete csak olyan mértékben használható, amely az eladó többi vásárlójának jogait nem sérti és rendeltetésének megfelelő.
8.4. Az eladót a Ptk. 53a § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a vásárlóval szemben semmilyen magatartási kódex nem köti.
8.5. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget a harmadik fél által a weboldalon történő beavatkozásból vagy a weboldal rendeltetésellenes használatából eredő hibákért.
8.6. Az eladó nem vállal felelősséget a trambulin helytelen összeszereléséből, rögzítéséből vagy használatából eredő károkért és esetleges egészségkárosodásokért. A trambulin összeszerelésének pontos leírását a csomagban található útmutatóban találja.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE
9.1. A természetes személy vásárló személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000.
9.2. A vásárló hozzájárul az alábbi személyes adatok kezeléséhez: vezeték- és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító jel, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen: személyes adatok).
9.3. A Vevő hozzájárul személyes adatainak Eladó általi kezeléséhez, az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, felhasználói fiók fenntartása, valamint a Vevő részére történő tájékoztatás és kereskedelmi kommunikáció céljából.
9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő rendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az abban bekövetkezett változásokról. személyes adatait.
9.5. Az eladó felhatalmazhat harmadik felet a vásárló személyes adatainak feldolgozására, mint adatfeldolgozó. A személyes adatokat az eladó az árut szállító személyeken kívül harmadik félnek a vásárló előzetes hozzájárulása nélkül nem ad ki.
9.6. A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatok kezelése elektronikus formában, automatizáltan, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon történik.
9.7. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatták arról, hogy ez a személyes adatok önkéntes megadása.
9.8. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9.5. cikk) személyes adatainak a vevő magán- és magánéletének védelmével, illetve törvénybe ütköző kezelését végzi, különösen, ha a személyes adatok pontatlanok feldolgozásuk céljából:
9.8.1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
9.8.2. az eladótól vagy a feldolgozótól az így kialakult helyzet orvoslását. Különösen a személyes adatok zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítéséről vagy megsemmisítéséről lehet szó. Ha a vevő előző mondat szerinti kérése indokoltnak bizonyul, az eladó vagy a feldolgozó köteles a hibás állapotot haladéktalanul eltávolítani. Ha az eladó vagy az adatfeldolgozó nem tesz eleget a kérésnek, a vevőnek joga van közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Ez a rendelkezés nem érinti a vásárló azon jogát, hogy panaszával közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon.
9.9. Ha a vásárló tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles ezt a tájékoztatást megadni. Az eladónak jogában áll az előző mondat szerinti tájékoztatásért méltányos, a tájékoztatáshoz szükséges költségeket meg nem haladó ellenértéket követelni.

10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA
10.1. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi kommunikációt küldjön a Vevő elektronikus címére.
10.2. A vevő beleegyezik, hogy úgynevezett cookie-kat tároljon számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon lehetőség van vásárlásra és az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére úgynevezett cookie-k tárolása nélkül a vevő számítógépén, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.nál nél.

11. SZÁLLÍTÁS
11.1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, e-mailben, személyesen vagy a postai szolgáltatón keresztül ajánlott levélben kell kézbesíteni (a feladó választása szerint). A vevő a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kézbesíti.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. Amennyiben a weboldal használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, úgy a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztónak az általánosan kötelező jogszabályokból eredő jogait.
12.2. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni, és az eladó tevékenysége egyéb engedélyhez nem kötött. A kereskedelmi engedélyezést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi engedélyező hivatal végzi.
12.3. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek módosításai és kiegészítései írásos formanyomtatványt igényelnek.
12.4. Az adásvételi szerződést az üzleti feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Csehország e-mail cím info@mujstromecek.cz, telefon +420 777 470 538.
Ostravában 2014. augusztus 1-jén
Ezeket a feltételeket az Elektronikus Kereskedelmi Szövetség által megalkotott Minta Szerződési Feltételekből vettük át és módosítottuk.

ONLINE VITÁS RENDEZÉS
2016. február 15-i hatállyal az Európai Bizottság peren kívüli vitarendezési platformot hozott létre, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy jogi lépések nélkül rendezzék meg az online rendeléseiket érintő vitáikat. Ez a vitarendezési eljárás a következő külső linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Sajnos nem vagyunk kötelesek és nem is tudunk részt venni a viták alternatív (peren kívüli) megoldásában. Panaszokkal kapcsolatban forduljon hozzánk az info@mujstromecek.cz email címen